bugün

her iki fethin de müslüman ve bu suretle kutlu ordular tarafından gerçekleştirilmiş ve her iki fethin de islamiyet rotasında, allah adına yapılmış olması halidir.
düşünce algısı ulus-devlet sınırlarına hapsolmuş zihniyetin iddiasıdır.
çoğunluğu doğu avrupa ve filipinli auxiliary haçlı orduları ile 2053 de iki şehrin'de islam'dan temizlenmesi ile gerçekleşecek kutlu fetihlerdir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.