1. 1.
  istanbul'a verilmiş adlar.140 isim ve unvan kullanıldığı söylenir.
  -konstantinopolis
  -roma
  -asitane
  -dersaadet
  -el faruk
  -islambol
  -darü'l hilafe
  -belde-i tayyibe
  -novaroma
  -deraliye bunlardan bazılarıdır.
  2 ... der ve uzaklasir genc adam
 2. 2.
  mahmiye i istanbul
  mahmise i istanbul
  islambul
  2 ... silte
 3. 3.
  Grekçe: Vizantion
  Latince: Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma
  Rumca: Konstantinopolis, istinpolin, Megali Polis, Kalipolis
  Slavca: Çargrad, Konstantingrad
  Vikingce: Miklagord
  Ermenice: Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli
  Arapça: Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma
  Selçuklular zamanında: Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul
  Osmanlıcada: Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, istanbul, islambol, Darüs-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darül-Hilafetül Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet
  11 ... phial
 4. 4.
  gencsaü'de açılmış bir topicdir.
  -1 ... cosmonova
 5. 5.
  bulmacalarda da sıkça karşımıza çıkan isimlerdir.
  1 ... ardahan
 6. 6.
  (bkz: deraliyye) veya (bkz: deraliye)
  2 ... simmannia
 7. 7.
  (bkz: eski istanbul)
  1 ... que sera sera
 8. 8.
  (bkz: islam bol) biz öyle duyduk.
  ... kedi kesmeyen satanist
 9. 9.
  Constantinapolis(bizans zamanı) asitane(bulmacalarda çıkar ).
  1 ... mozart in kalbine giden yol