1. 1.
  istanbul Sözleşmesi ni ilk imzalayan Türkiye, Kasım 2011 de de parlamentosunda onayladı. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreçleri nedeniyle üç yılda tamamlandı.

  Son olarak Andora nın parlamentosundan geçen sözleşme, daha önce Arnavutluk, Avusturya, Bosna-Hersek, Danimarka, italya, Karadağ, Portekiz, Sırbistan da onaylandı. Fransa ve isveç te ise bazı rezervler nedeniyle sözleşme 1 Kasım da yürürlüğe girecek.

  http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26922122.asp

  http://www.istanbulcahvio...nbul-sozlesmesi-hakkinda/
  2 ... snakedr
 2. 2.
  Aile yapısının temeline dinamit koyan, toplumda kadına hakkettiği değeri vereceğini iddia edip sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kadınlara yönelik şiddet taciz ve cinayet olaylarında aşırı derecede artış olduğu tespit edilen kaos planlayıcı ve uygulayıcılarının yeni silahıdır. Felakettir efendim.
  7 -5 ... ulusoy25
 3. 3.
  aile düşmanı bir sözleşme.
  istanbul sözleşmesi
  12 -4 ... leyte
 4. 4.
  ailelerin yıkılmasına sebep olan liboş sözleşme. hak veriyorum ayağına dötveren bir sözleşme gibi çok afedersiniz.

  (şahsi yorumumdur)
  4 -3 ... masklavi
 5. 5.
  istanbul sözleşmesi hayat kurtarır. Sizin yuvaları yıkıyor dediğiniz bu sözleşme zaten kadının susması, şiddet görmesiyle yürüyen yuvaları(!) içeriyordu. Kadın sesini çıkardığında bir destek bulduğu için onu yuva yıkmakla suçlayamazsınız. 15 yaşındaki bir kız çocuğu birkaç kere bunu suistimal etti diye şiddet gören, belki de cinayet kurbanı olacak kadınları göz ardı edemezsiniz.

  112 acil servisi de şaka yollu meşgul edenler,dalga geçenler, suistimal edenler var. Ona niye karşı değilsiniz?

  Edit: hay sizin nafakanıza. Benim derdim nafaka falan değil. Benim derdim öldürülen, şiddete uğrayan kadın çığlıkları.

  Edit 2: ben size kurtulan kadın hayatları diyorum siz bana 'ama mahkemeye yeni kocasıyla geldi. Ama karısı araba aldı nafakayla' diyorsunuz. Hayatın karşılığı bu mu? En baştan şu erkek egemen düşünce yapısını değiştirseydiniz bu yasaların hiçbiri olmayacaktı.
  9 -10 ... ben buraya icimi dokucem
 6. 6.
  Kadın parazitine çok haklar tanıyan sözleşme polise gidip olmasa bile bana tecavüz etti dese suçsuz yere hapis yatıyorsunuz. Aklı olan bu dönemlerde kadın parazitinden uzak durur.
  7 -7 ... vexillarius of theodopolis
 7. 7.
  Zararından çok faydası vardır.

  Bakmayın suistimal eden birkaç kişiye. Genel anlamda faydalıdır istanbul sözleşmesi.

  Bizdeki sıkıntılar sistemde. işleyişte. Mesela tecavüz etti denileni hemen tutukluyoruz ama defalarca öldüresiye döveni göz altına bile almıyoruz... bunun gibi.
  7 -6 ... oberst
 8. 8.
  Müslüman erkeklerin belini büküyor

  https://www.youtube.com/w...b_title&v=OJe1X3KY_TU
  1 ... tenete
 9. 9.
  türkiye'yi eu ve us nezdinde cinsiyetçi, mezhepçi ve ırkçı çatışmaların hüküm sürdüğü üçüncü dünya ülkelerinden ayıran yegane unsur, aynı zamanda insan haklarının da teminatı:

  Madde 35 – Fiziksel şiddet

  Taraflar başka bir şahsa karşı kasten fiziksel şiddet eylemlerinde bulunmanın cezalandırılmasını temin edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

  Madde 36 – Irza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri

  1 Taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır: a başka bir insanla, rızası olmaksızın, herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek; b bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek; c Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere
  girmesine neden olmak.

  2 Rıza, mevcut koşullar bağlamında değerlendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucunda
  gönüllü olarak verilmelidir.

  3 Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski
  veya mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere karşı gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olmasının temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

  Madde 37 – Zorla yapılan evlilikler

  1 Taraflar bir yetişkini veya çocuğu kasten evliliğe zorlamanın cezalandırılmasını temin
  etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

  2 Taraflar, bir yetişkinin veya çocuğun, ikamet ettiği Taraf veya Devletten farklı bir Tarafa
  veya devlete, söz konusu yetişkini veya çocuğu evliliğe zorlama amacıyla kasten kandırılarak götürülmesinin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.

  Madde 38 – Kadın sünneti
  Taraflar aşağıda belirtilen kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek
  üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır: a kadının labia majora, labia minora veya klitorisinin tümünün kesilip çıkartılması, labia majoranın kenarlarının birleştirilmesi veya başka türlü bir kesmeye tabi tutulması; b bir kadını a fıkrasına belirtilen eylemlerden birine maruz kalmaya zorlama veya bu eylemleri bir kadına yaptırmak; c bir genç kızı a bendinde belirtilen eylemlerden herhangi birine teşvik etmek, zorla maruz bırakmak veya bunları bizzat kendisine uygulatmak

  Madde 39 – Kürtaja ve kısırlaştırmaya zorlama

  Taraflar aşağıda belirtilen kasti eylemlerin cezalandırılmasını temin etmek üzere gerekli
  yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır: a kadına, önceden bilgilendirilmiş olurunu almadan kürtaj uygulamak; b Bir kadının önceden bilgilendirilmiş onayı olmaksızın ve kadın söz konusu usulün mahiyetini anlamaksızın, kadının doğal üreme kapasitesini sona erdirme maksatlı veya bu etkiyi doğuran bir ameliyat yapmak.

  Madde 40 – Cinsel taciz

  Taraflar bir şahsın onurunu ihlal etme etkisi yaratan veya bu maksatla gerçekleştirilen, ve
  özellikle de aşağılayıcı, düşmanca, hakaretamiz, küçük düşürücü veya saldırgan bir ortam
  yaratırken, her türlü istenmeyen, cinsel mahiyette sözlü veya sözlü olmayan veya fiziksel
  davranışın cezai veya diğer yasal yaptırıma tabi olmasını temin etmek üzere gereki yasal
  veya diğer tedbirleri alacaklardır.

  Madde 1 – Sözleşmenin Maksatları

  1 Bu sözleşmenin maksatları şunlardır: a kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak; b kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak; c kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak; d kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini
  yaygınlaştırmak; e Kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak.

  2 Tarafların söz konusu Sözleşmenin hükümlerini etkili bir biçimde uygulamalarını sağlama amacıyla bu Sözleşmede spesifik bir izleme mekanizması oluşturulmuştur.

  Madde 2 – Sözleşmenin Kapsamı

  1 Bu Sözleşme, aile içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları orantısız bir biçimde etkileyen, kadına karşı her türlü şiddet için geçerli olacaktır.

  2 Taraflar bu Sözleşmeyi tüm aile içi şiddet mağdurları için uygulamaya teşvik edilir. Taraflar bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin kadın mağdurlarına özel olarak dikkat göstereceklerdir.

  3 Bu Sözleşme, barış zamanında ve silahlı çatışma durumlarında geçerli olacaktır.

  Madde 3 – Tanımlar

  Bu Sözleşme maksatlarıyla: a “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır; b “aile içi şiddet”, eylemi gerçekleştiren, mağdurla aynı ikametgahı paylaşmakta olsun veya olmasın veya daha önce paylaşmış olsun veya olmasın, aile içinde veya aile biriminde veya mevcut veya daha önceki eşler veya birlikte yaşayan bireyler arasında meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır; c “toplumsal cinsiyet”, herhangi bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak anlaşılacaktır; d “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, bir kadına karşı, kadın olduğu için yöneltilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şiddet olarak anlaşılacaktır; e “mağdur”, a ve b fıkralarında belirtilen davranışlara maruz kalan herhangi bir şahıs olarak anlaşılacaktır; f “kadın” terimi, 18 yaşından küçük kızları da kapsayacaktır.

  Madde 4 – Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması

  1 Taraflar herkesin, özellikle de kadınların, gerek kamu gerekse özel alanda şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını yaygınlaştırmak ve korumak için gerekli olan yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.

  2 Taraflar, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınayacak ve ayrımcılığı önlemek üzere, özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır:
  – ulusal anayasalarında veya ilgili diğer mevzuata kadın erkek eşitliği ilkesini dahil edecek ve bu ilkenin uygulamada gerçekleştirilmesini temin edeceklerdir;
  – yerine göre, yaptırımların uygulanması yolu da dahil olmak üzere, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayacaklardır;
  – kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa ve uygulamaları yürürlükten kaldıracaklardır.

  3 Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin deceklerdir.

  4 Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı korunması için gerekli olan özel tedbirler, bu Sözleşme hükümlerince ayrımcılık olarak sayılmayacaktır.

  Madde 5 – Devletin yükümlülükleri ve titizlikle yapması gereken inceleme ve araştırmalar

  1 Taraflar kadınlara karşı herhangi bir şiddet eylemine girişmekten imtina edecek ve devlet yetkililerinin, görevlilerinin, organlarının, kurumlarının ve Devlet adına hareket eden diğer aktörlerin bu yükümlülüğe uygun bir biçimde hareket etmelerini temin edeceklerdir.

  2 Taraflar, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen ve bu Sözleşmenin kapsamı dahilindeki şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması, ve bu eylemler nedeniyle tazminat verilmesi konusunda azami dikkat ve özenin sarfedilmesi için gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacaklardır.  Madde 6 – Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikalar

  Taraflar bu Sözleşmenin uygulanmasına ve sözleşme hükümlerinin etkilerinin değerlendirilmesine bir toplumsal cinsiyet bakış açısı katacak ve kadınlarla erkekler arasında eşitliğe ve kadınların güçlendirilmesine ilişkin politikalarını yaygınlaştıracak ve etkili bir biçimde uygulayacaklardır.
  7 ... epsilon pi
 10. 10.
  Herkesin tü kaka demesi üzerine üşenmeyip 75 maddesini de tek tek okuduğum sözleşmedir.

  Metinde extrem, "aile yapısının dibine dinamit koymuşlar" diyecek kadar ağır maddeler yok.

  Uygulamada sorun var diye bu derece eleştiriliyorsa, bana hangi sözleşmenin hangi kanunun sorunsuz işlediğini göstersinler.

  Kısacası her norm gibi doğru uygulandığında işe yarayacak sözleşmedir.
  8 -2 ... freudgillerden sigmund