1. 1.
    istanbul’u rahatlatacak Yozgat’ı ihya edecek dev proje. Evet.
    ... oytunkaran