1. 1.
    istanbul luteryen kilisesi aynı zamanda istanbul protestan kilisesi vakfı'nın da kurucusudur. izmir, peştera ve kruşevo şehirleri ile de ilişki içerisindedir. aynı şekilde martin luther'in kitab-ı mukaddes'de keşfettiği lütufla kurtuluş öğretisini diğer protestan kilisileri ile kabul eder.

    bu kilisede ayinler türkçe olarak yapılmaktadır.

    http://www.luteryenkilisesi.org/
    1 ... rootz