1. 1.
    -----Forget-----

    Birkaç yüzyıl öncesinden gerçekleşmiştir ve de bir kaç yapı -padişahların da yaptırdığı- yıkılmıştır.

    -----Prepare-----
    -1 ... sgt gary roach sanderson