1. 1.
    her zaman olan şeydir, ama nedense hep küçük yunuslar olur.

    önemli olan şöyle heybetli bir yunus görmek...
    ... hayis zayeb