1. 1.
    istanbul'un bütün anıt ağaçlarını ve asırlık çınarlarını katletmiş olan cinayet şebekesidir..
    1 ... arbutus unedo