1. 1.
    batılı ırkçı ve orta doğulu dincileri sapkınlığa, erdemsizliğe, ahlaksızlığa, namussuzluğa sürükleyen yegane etmen.

    yaptığı kötülükleri aklamak için bahane arayan tembel, hayta, sokak serserisi, kavgacı bir çocukla bu vahşiler arasında bir fark bulamazsınız.
    ... ozgur demirtas in robotu