1. 1.
    olmasi gerekendir artikin. gitsin bu esed ya hu.
    -1 ... erector