bugün

teolojik bir soru. allah güneşi gece gündüz yaksaydı da aydınlatmaya katrilyonlar dökmeseydik iyi olmaz mıydı?
mantığının silkilmesi gereken bir sorudur.
(bkz: ibretlik soru)

(bkz: artık budist oldum kardeş)
aslında güneş 24 saat var da sen göremiyorsun diyedir *
10/5- O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır.

10/67- O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

14/33- O, âdetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

24/44- Allah, geceyi ve gündüzü döndürüp duruyor. Şüphesiz bunda basiret sahibi olanlar için bir ibret vardır.

25/47- O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.
--neml suresi 86. ayet--
Görmedin mi; biz geceyi, içinde dinlensinler diye, gündüzü de gösterici bir ışık olsun diye oluşturduk. işte bunda, inanan bir topluluk için elbette ibretler vardır.
--neml suresi 86. ayet--
lütfen sus ve beynini çalıştır. isrfın ne olduğunu bilmen gerek seni gidi cahil ordan başla
45/5- Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.