1. 1.
    (bkz: Beyazıt öztürk)
    ... trinitrotoluen