1. 1.
  inönü'nün meşhur 3 Mayıs 1944 olaylarına ve Türkçülere karşı iftira atma kampanyasına katılma kararını verdiği konuşmadır. Türkçülerle ilgili kısımlar şu şekildedir :

  "Turancılar, Türk milletini bütün komşuları ile onarılmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsım bulmuşlardır. Bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine Türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette Cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız fesatçılar genç çocukları ve saf vatandaşları aldatan fikirlerini millet karşısında açıktan açığa münakaşa edemiyeceğimizi sanmışlardır. Aldanmışlardır ve daha çok aldanacaklardır.

  Şimdi vatandaşlarımdan iki suale zihinlerde cevap bulmalarını istiyeceğim : ırkçılar ve turancılar gizli tertipler ve teşkillere başvurmuşlardır. Niçin ? Kandaşları arasına gizli fesat tertipleri ile fikirleri memlekette yürür mü ? Hele, doğutan batıdan ülkeler, gizli Turan cemiyeti ile zaptolunur mu ? Bunlar o şeylerdir ki ancak devletin kanunları ve esas teşkılatı ayak altına alındıktan sonra başlanabilir. Şu halde yaldızlı fikirler perdesi altında doğrudan doğruya Cumhuriyetin, Büyük Millet Meclisinin mevcudiyeti aleyhinde teşebbüsler karşısındayız. Tertipçiler, 15 yaşında çocuklarımızdan bize kadar derece derece, perde perde, hepimizi aldatmak iddiasındadırlar.

  Vatandaşlarıma ikinci sualimi soruyorum. Dünya olaylarının bugünkü durumunda Türkiyenin ırkçı ve turancı olması lazım geldiğini iddia edenler, hangi millete faydalı, kimlerin maksadına yararlıdırlar ? Türk milletine hiç bir hizmetleri olamıyacağı muhakkaktır. Fesatçılar, yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar ? yabancılar fesatçıları idare edecek kadar yakından münasebette midirler ? bunları hüküm olarak kestirmek bugün mümkün değildir. Amma yabancıya hizmet kasti ve yabancının yakın ilişiği hiç bir zaman meydana çıkmasa dahi hareketlerin, türk milletine, türk vatanına zararlı olması ve bunlardan yalnız yabancıların faydalanmış olması, söz götürmez bir hakikattir.

  Vatandaşlarım !
  Emin olabilirsiniz ki vatanımızı bu yeni fesatlara karşı da kudretle müdafaa edeceğiz."

  Türkiye'de Milliyetçilik Hareketleri sf: 123,124 Toker Yayınları

  inönü'nün milli mücadele yerine mandacılığı savunduğunu, Hatay meselesinde Fransa bize gücenir diye hak iddia etmeyelim dediğini de biliyoruz. 44'ün 19 mayıs'ında da ırkçılar yabancıların uşağıdır. hey inönü hey.
  5 -4 ... gokboru
 2. 2.
  bir süre için sovyetler birliği'nin almanları ezmesi üzerine yapılmış bir manevradır. yalnızca bir kaç ay sonra aynı mahkemeler "türkiye'de ırkçılık suç değildir." minvalinde bir yargıya varmıştır.
  2 -1 ... kisil
 3. 3.
  (bkz: dış politika ve diplomasi)

  diplomasi nedir nasıl yapılır diye bir ders olsa okutulacak olan ilk konuşmadır.

  savaş döneminde almanlar önde iken turancılara yol verilmiştir..
  sovyetler öne geçtiğinde turancılar ezilmiştir.
  savaş bittiğinde ise demokrasiye geçilmiştir.

  dış politikadan biraz anlayan insan bunları görür.
  2 ... mo ni fe
 4. 4.
  turancılar, türk milletini bütün komşuları ile onarılmaz bir surette derhal düşman yapmak için birebir tılsım bulmuşlardır. bu kadar şuursuz ve vicdansız fesatçıların tezvirlerine türk milletinin mukadderatını kaptırmamak için elbette cumhuriyetin bütün tedbirlerini kullanacağız fesatçılar genç çocukları ve saf vatandaşları aldatan fikirlerini millet karşısında açıktan açığa münakaşa edemiyeceğimizi sanmışlardır. aldanmışlardır ve daha çok aldanacaklardır.

  şimdi vatandaşlarımdan iki suale zihinlerde cevap bulmalarını istiyeceğim : ırkçılar ve turancılar gizli tertipler ve teşkillere başvurmuşlardır. niçin ? kandaşları arasına gizli fesat tertipleri ile fikirleri memlekette yürür mü ? hele, doğutan batıdan ülkeler, gizli turan cemiyeti ile zaptolunur mu ? bunlar o şeylerdir ki ancak devletin kanunları ve esas teşkılatı ayak altına alındıktan sonra başlanabilir. şu halde yaldızlı fikirler perdesi altında doğrudan doğruya cumhuriyetin, büyük millet meclisinin mevcudiyeti aleyhinde teşebbüsler karşısındayız. tertipçiler, 15 yaşında çocuklarımızdan bize kadar derece derece, perde perde, hepimizi aldatmak iddiasındadırlar.

  vatandaşlarıma ikinci sualimi soruyorum. dünya olaylarının bugünkü durumunda türkiyenin ırkçı ve turancı olması lazım geldiğini iddia edenler, hangi millete faydalı, kimlerin maksadına yararlıdırlar ? türk milletine hiç bir hizmetleri olamıyacağı muhakkaktır. fesatçılar, yabancılara bilerek mi hizmet ediyorlar ? yabancılar fesatçıları idare edecek kadar yakından münasebette midirler ? bunları hüküm olarak kestirmek bugün mümkün değildir. amma yabancıya hizmet kasti ve yabancının yakın ilişiği hiç bir zaman meydana çıkmasa dahi hareketlerin, türk milletine, türk vatanına zararlı olması ve bunlardan yalnız yabancıların faydalanmış olması, söz götürmez bir hakikattir.

  vatandaşlarım !
  emin olabilirsiniz ki vatanımızı bu yeni fesatlara karşı da kudretle müdafaa edeceğiz."

  türkiye'de milliyetçilik hareketleri sf: 123,124 toker yayınları
  ... anglosaksonkerhaneci