1. 1.
  inönü ve Bölükbaşı
  21 Temmuz 1946 seçimleri arifesi.
  “Açık oy, gizli sayım” esasına göre yapılacak seçimlerin öncesidir. ismet Paşa, pırpırlı küçük uçakla seçim gezilerinden birine gitmektedir.
  Yanına meşhur Hatip Osman Bölükbaşı’nı da almıştır. Amacı ezeli muhalifi DP’li Bölükbaşı’nı biraz yumuşatmaktır. Uçakta o zamanlar 7 yaşında olan Erdal inönü de vardır.
  Uçak Eskişehir taraflarında alçaktan uçmaktadır ve aşağıdaki patates tarlasında çalışan köylüler gözükmektedir.
  Erdal inönü, köylüleri görmüş ve babasına “Bunlar kim, neler yapıyorlar orda” diye sormuş. inönü “Onlar köylü” demiş. “Ekin ekerler, ekinler büyür, onları bize satarlar, biz de onlara bunun karşılığında para veririz, onlar da parayı alınca çok sevinirler” demiş.
  Küçük Erdal, bunu duyunca babasından para istemiş.
  ismet inönü: “Oğlum bende bozuk yok, Osman amcandan iste!” demiş. Küçük Erdal, bunun üzerine Osman Bölükbaşı’nın yanına gidip:
  - Osman Amca! Bana bozuk para verir misin, demiş. Osman Bölükbaşı:
  - Oğlum parayı ne yapacaksın? diye sormuş.
  Küçük Erdal:
  - Sevinsinler diye köylülere atacağım, demiş. Bölükbaşı, taşı gediğine koymak için iyi fırsat yakalamıştır. ismet Paşa’nın da duyabilmesi için sesini yükselterek:
  - Evladım, üç beş kuruş atıp sadece aşağıdaki köylüleri sevindireceğine, babanı uçaktan atalım da bütün millet sevinsin!
  inönü, o sırada tebessümünü gizlemek için dışarı bakmaktadır.
  2 ... karniyarik ici
 2. 2.
  doğrudur. bunun 2 sebebi vardır.
  bunlardan ilki; atatürk gibi bir şahsiyetin arkasından devleti yönetmek zorunda kalması sebebiyle atatürk'le mukayese edilmesidir. özetle atatürk'ü görenler ismet inönü'yü benimsemekte zorlanmıştır.
  ikincisi ve daha önemlisi ise ekonomik kriz. birçok siyaset bilimciye göre ismet inönü'nün en büyük başarısı 2. dünya savaşına katılmak zorunda kalmamayı sağlamaktır. evet, savaşa katılmasak da orduyu hazır tutmak adına büyük yatırımlar yapmak zorunda kalmıştır ismet inönü. bunun sonucu olarak da halk daha da yoksullaşmıştır. halk, savaşa girmemek adına ekmeği karneyle almıştır fakat işin o kısmını unutup ismet inönü'yü suçlamışlardır. doğrusu; o dönemde kim muktedir olursa olsun, türkiye yoksul kalmaya mahkumdu. inönü'den sonra gelen menderes, savaşın sona ermesine rağmen büyük bir ekonomik atılım yapamazdı. ekonomik atılımı nasıl yaptı? marshall yardımlarıyla. detay için bakınız: nazım hikmet-vatan haini.
  1 -1 ... the adamin biri
 3. 3.
  şartlardan daha çok, materyalist, siyasal ve somut konularda dirayetsiz, felsefi ve ruhani konularda ise kıyıcı ve acımasız olmasıdır.
  bu gün tipik (bkz: CHP zihniyeti) dediğimiz ve "koyun", "çomar", "göbeğini kaşıyanlar" gibi insan fikrine ve düşüncesine değer vermeyen akımın babası olması dolayısıyladır.
  ... torunusamil