1. .
    kurucusu william james ve john dewey'dir. temel düşüncesi; davranışların işlevi, yaşamın ön koşulu olan çevreye uyumdur. konusu; davranışlarımızın işlevi ve bir davranışın anlaşılmasıdır. yöntemi; içe bakış ve deney.
    2 ... unique270