1. 1.
  islam uygarlıklarında hıristiyan avrupa'da olduğu gibi mezhep savaşları var mı- yok. endülüs devletinin yıkılışından sonra öldürülen ve yurtlarından sürülen yahudi ve müslümanlara ne demeli. bir de islam uygarlıklarına bakalım. yahudileri fırınlara mı attılar? farklı kutuplarda ama birlikte bir hayat sürülmedi mi diğer inançlarla. bugün hangi iklimde görülebilir 3 semavi dinin bir arada yaşadığı bir yer? cevap tabiki islamın hüküm sürdüğü topraklardır. modern! batı hala bu konuda yetersizdir. diye cevap verilecek saçmalık.
  1 -1 ... srkn
 2. 2.
  islam kendinden olmayanı öldürmeyi emretmez. kuran-ı kerim müslümanlara bir saldırı olmadıkça şiddete başvurmayı çirkin görür. saldırmak demişken, kafir kelimesi de "örten" anlamına gelir Arapça'da. islam'a karşı mücadele eden, islam'ın mesajını engelleyen-örtenlerdir kafirler. hıristiyan ve Yahudiler ehli kitaptır Kuran'a göre, (islam'a karşı mücadele etmeyenleri) kafir değillerdir ama doğru yol üzere de değillerdir. peygamber efendimiz Yahudi ve hıristiyanlara saygı göstermiştir. Medine'ye bir süre kalmaya gelen necran'lı hıristyanlar için mescid'i (camiyi) boşaltıp ayinlerini yapmaları için olanak sağlamıştır. medine anayasasında Yahudiler ve Müslümanları medine site devletinin birlikte ve dayanışma içinde yaşayan unsurları olarak belirtmiştir.

  kansız olmayın yani, işinize gücünüze bakın. bilmeden yazıyorsanız eğer Kuran-ı kerim'in bir ayetinin öncesini, sonrasını ve hangi durumda-neye binaen vahyolduğunu, kime seslendiğini iyi araştırın.
  -1 ... limpid