1. 1.
  islamiyetin etkisi ile yazılan destanlardır.

  1.Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı
  2.Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi: Manas
  3.Türk-Moğol Kültür Dâiresi: Cengiz-name
  4.Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları
  5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri: a. Seyid Battal Gazi Destanı
  b. Danişmend Gazi Destanı
  c.Köroğlu Destanı
  2 -1 ... tam35izmir
 2. 2.
  türklerin ünlü yapma destanlarını da bekliyorum şu an.

  Edit: yazarlığımın ilk günlerindeki kabiliyetsizlikten ötürü tanım yapmamışım.

  Türklerin islamı kabul ettikten sonra oluşturdukları destanlardır.
  3 ... hic et nunc