1. 1.
  islam kaynaklarında sürekli bir "cahiliye dönemi" tutturmuşlar gidiyor.

  islamiyet ortaya çıkmadan önce, yani hz. muhammed'in gençlik ve yetişkinlik döneminde arap toplumunun kültür durumu nasıldı? sahiden kızlar diri diri gömülüyor muydu? ortada bir kaos mu vardı? insanlar putlara mı tapınıyordu? arap toplumunda barbarlık mı hakimdi?

  cevap kesinlikle hayırrrrr.

  islamiyet öncesinde de araplar dindar insanlardı. ancak tapındıkları allah değil; lat (mutlak otorite), uzza (güç) ve menat (para). kabe'deki üç put bunların temsili yerine geçiyor.

  yukarıdan görüleceği üzere bunlar tüccar insanlar. parayla haşır neşir olup, mali durumları gayet iyi. keza peygamber efendimizin eşi de bir tüccardı.

  arap toplumunda bir kaos yoktu. aksine arap kabileleri yılın belli dönemlerinde panayırlar kurup şiir yarışmaları düzenlerlerdi. bu vesileyle kültür bakımından hiç de geri olmadıklarını kabullenmeliyiz. aruz veznini bulanlar işte bu araplar. ebced hesabını bulan bir toplumun matematiğe hakim olması gerekir. ancak nedense bize anlatılan "kızlar diri diri gömülüyordu". hangi kızlar? bunu da söyleyin.

  elhamdülillah müslümanım. ama yanlış bilgilendiriyorlar bizi. islamiyet bir inanç ve kutsalımdır. ama arapça kutsal bir dil değil. arap harfleri "islam harfleri" değil. arap kültürünü kopyala-yapıştır yapmak islam'ı yaşamak değil.
  3 -1 ... prikonch
 2. 2.
  bugünki arapların bir iki tık daha medenisi.
  1 ... ra s al ghul
 3. 3.
  Bir farkı yoktur islamiyetten sonraki haliyle.

  -islamiyetten önce birbirleriyle savaşıyorlardı
  islamiyetten sonra yine birbirleriyle savaştılar

  -islamiyetten önce kadına değer vermiyorlardı
  şu an bile halen kadına değer vermiyorlar

  -islamiyetten önce aşırı inançlı bir kitlelerdi
  islamiyetten sonra yine halen inançlı kesimler

  -islamiyetten önce dogmalara boğulmuşlardı
  islamiyetten sonra yine dogmalara boğulu şekilde yaşıyorlar

  Böyle uzar gider.
  2 -1 ... keyf kahyasi
 4. 4.
  islamiyeti yüceltmek adına biraz fazla gömülen topluluktur.

  o topluluk ki hz. hatice tüccardı.
  kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemde kadın tüccar?

  elhamdülillah müslümanım ancak bu kısımlar bana da yanlış gibi geliyor.
  ha çok mu medenilerdi? hayır. ama bugün de medenileştikleri söylenemez.

  yukarıdaki yazara genel olarak katılıyorum.
  1 ... eylulsabahi
 5. 5.
  O dönem bir çok Arap ve bedevi kabilesi var ve bir ortak kimlik bilinci yok farklı farklı kabilelerde farklı farklı inanışlar ve gelenekler var ve çok dağınıklar

  Evet para zenginlik ticaret var ama vahşi kapitalizmden daha vahşi bir düzen de var.

  Evet Hz Hatice bir kadın ve tüccar ama soylu biri

  Evet kızlar toprağa diri diri gömülüyordu bazı kabilelerde bu adet var ama hepsinde değil

  Parası olan güçlü olan istediği zalimliği yapma hakkını kendinde görüyordu bir nevi günümüzdeki aşırı Ortodoks Yahudiler gibi.

  Muhtemelen de bu tarz ayrımcı ve ayrılıkçı ayrıca kibirli ve en üstün biziz tarzı anlayışı da Yahudilerden almıştı o dönemki bazı kabilelere mensup olanlar...

  Edit: O dönemki bozuk düzeni bir nebze anlamak için

  https://sorularlaislamiye...r-bu-cemiyetin-fonksiyonu
  2 -1 ... isminiunutanadam
 6. 6.
  aslında taptıkları allah değil demek doğru değil pek. allah ve yarı tanrı- meleklere tapınıyorlardı. kuranda geçer hatta " onlara yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan allah derler, o halde ne diye putlara tapıyorsunuz " ( ankebut-61) diye bu konudan bahsedilir kuranda. yani allah'a da tapıyorlardı.

  islam öncesi arap toplumunda kahin-şair ve cin ilişkisi ön plandaydı. o dönem araplarına göre kahinler ve şairler bir cin tarafından seçilir ve cin onlara gayb aleminden haberler verir, etkileyici sözler,şiirler öğretirdi. cinler bu bilgileri göklerdeki meleklerden duyarlardı o inanışa göre.

  bu bağlamda hicr 9 ( kuran'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan biziz) ayeti de daha iyi anlaşılmış olur. bu ayette kuranın ebediyen korunacağından ziyade, hz muhammede "kuran ı cinlerden öğreniyorsun, sana onu cinler öğretiyor tıpkı kahinlere ve şairlere öğrettikleri gibi " iddiasına cevap niteliğinde olması daha olası gibi. hicr 9 da " kur'an direkt olarak allahtan geliyor ve ona hiç bir varlık müdahale edemez, onu koruyoruz " anlamı çıkartılabilir. ki bu anlam, bağlama ve dönemin inanışına göre bakınca makul durmaktadır.

  özetle islam öncesi arap toplumu allah ile birlikte meleklere-cinlere de tanrısal sıfatlar eklemişler ve tapınmışlar. kahinlerin ve şairlerin cinlerle iletişimde olan kişiler olduğunu düşünmüşlerdir.
  1 -1 ... hubel
 7. 7.
  internetten basit bir tarama yapıldığında bu iddiaların tahrif edilmiş bir din hükmündeki Hristiyanlık'ın savunuculuğuna soyunmuş bir forumda islâm'a saldırı için dillendirildiği, iddiaları da güya ispat etmek için islâm'a düşmanlıkları ile tanınan ilhan Arsel ve Turan Dursun'un aslı astarı olmayan, mevzu (uydurma) ya da anlam ve hedefinden saptırdıkları, keyfi yorumlarla amacından uzaklaştırdıkları hadislerle, cımbızla ortam ve içeriğinden kopartıp istedikleri anlamları kendisine yüklemeye çalıştıkları Kur'an âyetleriyle ve sübjektif değerlendirmeleriyle kendi istek ve arzularına göre yorumladıkları yazılarına başvurulduğu görülecektir.

  islâmiyet öncesinde bazı arapların kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri târihi bir hakikattir. Hem ilk dönem islâm tarihi yazıcıları hem de sonradan gelen ibn Esîr ve ibn Hacer gibi bilginler ve tüm mûteber islâm kaynakları tarafından kız çocuklarının diri diri gömüldükleri anlatılmıştır. Bu çirkin iş Arap toplumunda uygulanmasaydı Nahl Sûresi'nin 58 ve 59. âyetleri de nâzil olmayacaktı: ''Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde, öfkelenerek yüzü mosmor kesilir.'' (58.âyet) ''Verilen müjdenin (kendisine göre) kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün! Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar!'' (59.âyet)

  Kaynaklarda, Arap toplumunun iki sebeple kız çocuklarını diri diri toprağa gömdükleri belirtilmektedir. Bunlardan birisi, şehirli olmayıp göçebe Arapların, çölde ve köylerde yaşayan bedevi Arapların kıtlık zamanlarında geçim sıkıntısını bahâne ederek kız çocuklarını gömmeleridir. Diğeri ise kız çocuklarının bir utanç kaynağı olarak değerlendirilmesi sebebiyle öldürülmeleridir. Kureyş ve Mekke'nin sâir şehirli kabilelerinde kızların gömülmesi söz konusu değildir. Câhiliye döneminde kabileler arasında asabiyyet kaynaklı savaş ve baskınların yoğunlukla yaşanması neticesinde esir alınan erkek çocukların köleleştirilmesi, kız çocuklarının ise cariye olarak kullanılması söz konusu oluyordu. Böyle bir utançla yaşama ihtimalini düşünen bir kısım Arapların kız çocuklarını yaşatmadıkları bilinmektedir. Arapların tamamına şâmil değil diye belli bölgelerinde uygulanan bu çirkin işi görmezden gelen ve bunu islâm'a saldırmak için bir malzeme gibi kullanmaya çalışan sözde aydın ahlâkını okuyucuların takdirine bırakıyorum.
  2 ... ekremselcuk
 8. 8.
  sonrası da pek değişmedi islamiyetin gelişinin üzerinden 1500 sene geçti arap hala aynı arap.
  3 ... ibni maymun
 9. 9.
  e islamı yüceltmek adına gömülen topluluk demişsiniz sizin ne farkınız kaldı, siz de islamı gömmek için adamları yüceltmişsiniz. arapların müslüman halinin medeniyeti bile ortadayken neye dayanarak o kadar medeni olduğunu çıkarıyorsunuz? yoksa çıkarmıyorsunuz da sırf islam düşmanlığı olsun diye mi böyle yazıyorsunuz? ben cevabı biliyorum sanki.
  -1 ... masklavi
 10. 10.
  Kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerini Hristiyanlar uydurmuyor ki?

  Bizzat gömenler anlatıyor diye biliyorum.
  1 -1 ... n dakota