bugün

kesinlikle tartismaya kapali bir gercektir, tartisan fetocudur.
Ama durum boyleyken bilimde, ilimde, cogu konuda muslumanlardan fersah fersah ileri olan, kafalari zehir gibi calisan hristiyanlar neden musluman olmuyorlar, isin o kismini daha tam cozemedim.
He birde domuzun zararlari oldugunu bilimsel klinik deneylerle ispat ettikleri soylenen bilim adamlarida hala niye lop lop domuz yiyor, onuda tam anlayamadim ama olsun. islam genede cok mukemmel bir din.
Şüphemiz yok elhamdülillah.
müslümanlar mükemmel insanlardır, islam kötüdür.
kendi içinde mükemmel olabilir. güzel yönleri de kötü yönleri de olabilir bence.
görsel
inanç iradeye bağlı olduğu gibi, ilim sahibi olmak da yine gayrete tabidir. yüce allahın adetullahıdır: mümin kâfir ayırmaksızın Allah çalışana uğraşana gayret gösterene verir. fakat kâfirlere dünyayı vermiş olması ise onların ahiretlerinin iyi olacağı anlamına gelmez. şayet içlerinden iyi işler yapanlar olursa da, onlar da karşılığını daha dünyada iken alırlar. ahirette yine nasipleri olmaz. öte yanda müslümanların dinlerini yaşamamaları, günah isyan hata cürüm haram zulüm v.b. şeyleri işlemeleri neticesi ceremeyi de hem bu dünyada zillete ve köleliğe düşerek ödemelerine, hem de ahirette cenabı hakkın azabına düçar olmalarına sebeptir. amma velakin ne kadar ceza da görseler, şayet imanlı bir şekilde öldüler ise, eninde sonunda yüce allahın rahmetine ve nimetlerine Mazhar olacaklardır. mümin ile kâfir arasındaki fark budur. küfürde inad edenler helak olur.

islamın mükemmel bir din olması, onu yaşamayanları cenabı hakkın gazabından kurtaramaz. başımıza gelen herşey biz müslümanların kendi elimizle işlediğimiz günahlarımız ve haksızlık ve zulüm ile ettiklerimiz sebebiyledir. yoksa Allah adildir. durup dururken kimseye bir şey yapmaz. her kul, isterse zerre miktarı olsun mutlaka amelinin karşılığı görecektir. hem dünyada hem de ahirette. adalet mutlaktır.

müslümanların ilimde geri kalmalarının en büyük nedeni ise tembellikleri ve dünyaya hırsla saldırıp ahireti unutmaları sebebiyledir. dünya sevgisi kalplerinde ağır geldiği için kafirlerle cihadı terkettiler. cihadın emredildiği yerde siz, bir takım dünyevi menfaatleriniz icabı meseleyi diplomasiyle çözemezsiniz. bugünün müslümanları Allah için savaşıp ölmek istemiyor. dini, malından mülkünden parasından arabasından katından yatından dolarından altınından canından ailesinden eş ve çocuklarından değerli değil. müslümanlar dinlerini aziz bilip öyle hareket edecekleri yerde, dünyaları için dinlerini bile satar olmuş vaziyetteler. bu acı bir gerçek, maalesef. gözünün önünde kardeşinin kanı dökülürken canı alınıp katledilirken oturmuş seyrediyoruz. ha bire kınıyoruz. imanımızın ne kadar zayıf olduğunun göstergesidir bu. bizim bize yaptığımız kötülüğü gavur bize yapamaz. halbuki dünyevi ve uhrevi (dini) ilimleri Allah rızası için öğrenip öğretselerdi ve öğrendikleri ilimle amel etselerdi, bugün yeryüzünde sefil perişan ve rezil olup sürünmezlerdi. kanları bu derece akıtılmazdı. kâfirlerin elinin altında zulüm görmezlerdi. allahın dinine uymadıkları, kâfirler gibi yaşadıkları için bu zillete müstehak haldedirler. onlar yani biz müslümanlar kendimizi düzeltip değiştirmedikçe de ne kâfirlerin zulüm sistemi değişir ve ne de müslümanlar bu zulmün altında ezilmekten kurtulabilir. ya dosdoğru iman edecekler yada sürünmeye devam edecekler. bu işin başka bir mümkünü yoktur. yüce allahın kanunu budur...