1. 1.
  7.yüz yıl sonlarına kadar arap yarımadasında yaygın inanış olan putataparlıktan islama geçiş yapan geleneklerdir,

  Kabeye tapmak:
  Putperestler kabe içerisine yerleştirdikleri putlara tapmak adına, kabeye dönüp türlü ritüeller gerçekleştirir, dualar ederlerdi,

  islamda ise, kabeye dönülüp, tapma ritüelleri gerçekleştirilip dualar ediliyor.

  Beytul ilah:
  Putperestler, büyük putların tutulduğu yapı olan kabeye 'beytul ilah' (tanrının evi) derlerdi,

  Müslümanlar ise günümüzde kabeye 'beytullah' (allah ın evi) diyorlar.

  Cinler:
  Putperestler farklı alemlerde yaşayan varlıklara inanırlardı,

  islamda da aynı inanç bulunur.

  Ve benzeri bir çok putperest geleneği, islamda bulunur.
  ... tapmadiyentanri