1. 1.
  ibrahimi evrensel dinler içerisinde kabul edilen islam inancında aklın gündelik yaşama etkileri hakkında görüşler bütünü.

  Sadece mu'tezile ekolu ve ibni rüşd'ün şerhleri dışında skolastik bir şekilde aklı dogmalarla pragmatik bir şekilde kadere bağlamıştır. Bu da islam dinini aşırı şekilde ortodokslaştırmış değişen çağlarla güncellenen reformist akımların önünü keserek islamı çağdan koparmıştır. Aynı kaderi yaşayan hıristiyanlıkta da katolik inancı ve protestanlık arasında inanılmaz bir bir anlayış ve çağ farkı vardır. Aklın rehber kabul edilmediği her inanç sisteminde dogma ve pragmalar dinin temelini oluşturur. Kader içinde harmanlanır.
  1 ... the sakal
 2. 2.
  Akıl kuran'ı rehber alırsa caiz ve iyidir.
  ... koronavirus