1. 1.
    Eskiden beri bize bir şey öğretilmiş: "islam hoşgörü dinidir." Hoşgörü ve din ne alaka? Din bir kere sosyal ve politik bir yapıdır. içerisinde hiyerarşik ve normatif bir öz bulundurur. Bunun yanı sıra insanlara bir hayat ve düşünce tarzı verir. Ve bunun yaptırımlarını gündeme getirir. Zaten dindarların büyük çoğunluğu muhalif her fikre olumsuz yaklaşır. Falan ayette falan şey buyruluyor diye örnekleri geçiyorum. Özetle diyorum ki insanların ideoloji ve inançlarını hoşgörüyle bağdaştırmaları bağlamından kopuk politik hümanist bir hareket tarzıdır. Hoşgörü sistemlerde değil bireylerde bulunur. Bir ideolojinin veya inancın hoşgörüsü bu şekilde ölçülür.
    -1 ... weberfoucault