1. 1.
  Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  "Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, faili de mefulü de öldürün." (Tirmizi, Ebu Hureyre'nin de böyle bir rivayette bulunduğunu belirtir. Ebu Davud'da ibnu Abbas Radıyallahu Anh'tan yapılan bir rivayette: "Livata yaparken yakalanan bekar (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir" denmiştir)

  Kaynak : Tirmizi, Hudud 24, (1456), Ebu Davud, Hudud 29, (4462, 4463)

  Hazret-i ibnu Abbas şöyle buyurdu:

  Hazreti Ali, livata yapan çifti yaktırmıştır. Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh üzerlerine bir duvarı yıktırmıştır. (Rezin ilavesidir)

  Kaynak : Rezin

  Açıklama :
  Livata yapanlara tatbik edilecek hadd hususunda âlimler farklı görüşler ileri sürmüştür:  Şâfiî'nin iki görüşünden daha zâhir olanına göre -ki Ebû Yusuf ve imam Muhammed de bu görüştedir- failin haddi, zinâ haddidir. Yani muhsan ise recmedilir, muhsan değilse yüz sopa vurulur. Mef'ûle ise Şâfiî'ye göre, muhsan da olsa gayr-ı muhsan da olsa, kadın da olsa, erkek de olsa yüz sopa ve bir yıl sürgün cezası verilir.  imam Mâlik ve Ahmed ibnu Hanbel başta, diğer bir kısım âlimlere göre, livata yapanın cezası recmedilmektir, muhsan da olsa gayr-ı muhsan da olsa farketmez.  imam Şâfiî'nin ikinci bir görüşü, sadedinde olduğumuz hadisin zâhirine uygun olarak fâilin de mef'ûlün de öldürülmesidir.  Öldürülüş tarzı hususunda: "O pis işi yaptıkları ev tepelerine yıkılır" diyenler olmuştur. "Uçurumdan atılarak öldürülür" diyenler de olmuştur.  Ebû Hanife: "Bunlar azarlanır, levmedilir fakat hadd uygulanmaz" demiştir.  Münzirî'nin et-Tergib ve't-Terhib'de yazdığına göre, halifelerden dört tanesi livata yapanı yakmıştır: Hazreti Ebû Bekir, HazretiAli, Abdullah ibnu'z-Zübeyr ve Hişâm ibnu Abdilmelik.  ibnu Ebî'd-Dünya ve Beyhakî'nin rivâyetlerine göre, Halid ibnu'l-Velîd, Hazreti Ebû Bekir (radıyallâhu anhümâ)'e yazar ki, bir Arap karyesinde kadın gibi nikâhlanan bir erkeğe rastlamıştır. Hazreti Ebû Bekir, bu haber üzerine Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm)'ın ashabını toplayıp ne yapmak gerektiği hususunda fikirlerini alır. Hazreti Ali (radıyallâhu anh): "Bu günahı tarihte tek bir ümmet işlemiştir. Bildiğiniz gibi Allah da o kavmi helâk etmiştir, ben bu adamın yakılmasını uygun görüyorum" der. Bunun üzerine bütün Ashab'ın re'yi onun yakılması hususunda icma etti. Hazreti Ebû Bekir de (Halid ibnu Velid'e yazarak) adamın yakılmasını emretti."
  ... evrenin disinda olan yazar
 2. 2.
  tez çükü kesile.
  ... bir basur mor menekse