1. 1.
    atatürk heykelleri her yerde bilindiği gibi. şehirde, ilçede, köyde her yerde karşılaşabiliyoruz. acaba bu heykellerin yapımı ne kadar doğrudur ya da islamdaki yeri nedir hiç düşündük mü?

    islam kaba ve bayağı müşahhası azizleştirmekten başka bir şey olmayan putlaştırma işinden ve putlardan nefret eder. ve bu sanata yardımcı sanatları da sevmez. tabii plastik sanat eserleri, mevzuuna karşı bir azizleştirme gayesi gütmediği ve içtimai bir faydaya bağlı olmak suretiyle caizidir. peki şu an böyle mi ? sizce azizleştirme gayesi güdülmüyor mu? azizleştirmeyi geçtim heykelden medet umanlar, yakaranlar, ileri gidip tapanlar yok mudur?

    gerisini lütfen siz düşünün. islam şeriatince uygun olmayan bir eserin cennetindeyiz şu an..
    1 -1 ... sufro de korason