1. ?.
    iran, Hint, Yunan, Helen, Mısır, Süryani, Bizans gibi köklü devletlerinde katkısının bulunduğu daha gelişmiş bir kültür sentezi sonucu oluşmuş müslüman kültürü ve medeniyetidir.
    1 -1 ... lambanin cini
  2. 1.
    türklerin, karluk boyu sayesinde tanıştığı medeniyet.
    ... alwayspiizbecauseizmitliyiz