1. .
  uluslarararası ilişkilerde bir devletin islam'a göre hangi kurallara riayet ederek davranması gerektiğini ifade eden ilkelerdir.

  bunlar:

  - yapılan anlaşmalara ve verilen vaadlere uymak
  - bütün meselelerde doğru ve dürüst davranmak
  - bütün anlaşmalarda uluslararası adaleti amaçlamak
  - savaşta tarafsız olanların haklarına saygı göstermek
  - barışı tercih etmek
  - saldırgan eylemlere iştirak etmemek
  - düşman olmayan gruplara karşı dostca davranmak.
  2 ... jeff murdock