1. 1.
  mesele islam ya da yahudilik değil, bakış açınızı değiştirin. ayak bağı olan geleneklerimiz geleceğimizi çalıyor, asıl sorun bu.

  iki üç bin yıl önce de antik çağ filozoflarından hazzetmiyorduk, yarı tanrı-yarı insan sıfatıyla kutsanan liderlere tapıyorduk ve akla yeterince değer vermiyorduk.

  şimdi de geçmişteki hatamızı tekrarlıyoruz:
  https://youtu.be/w4v_NuR4cYE?t=179
  ... ozgur demirtas in robotu
 2. 2.
  Müslümanlıktan sonrasından pek farklı değildir.
  Birinci islam rönesansını bir kenara koyarsak halkın yaşayışında pek değişiklik olmamıştır. Özellikle de Arapların. Hz Muhammed'in lafını savaş meydanında dinlemeyip Allah'ın peygamberinin "koruyun burayı" dediği yeri korumayanlar ilk müslümanlardır. Keza islam'ın yeterince ilerici olamamasının nedeni de "Bu ortadoğululara ileri bir şey anlatırsak buna inanmazlar"la alakalıdır. Misal islam Cariyeliği yasaklamaz, islam Köleliği yasaklamaz, islam hatta ve hatta Araplar her şeyden üstün, maddeden bağımsız, insan aklıyla bilinmeyen ve bilinmeyecek olan bir ilah kavramını anlayamazlar diye yaratıcısının adını o devirdeki Başputun adıyla eşleştirmiştir ve El ilah, Allah olmuştur. Sonuçta islam'ın ve diğer semavi dinlerin indiği topraklar yeryüzünde pislik, ahlaksızlık, namussuluğun en yüksek olduğu topraklardır. Keza en ahlaksız toplum olan Semitik halklara inmiştir (Araplar ve kardeşleri ibraniler) Müslümanlar iktidar uğruna peygamber torunlarını katletmişlerdir. Kadına bakışları hala cahiliye döneminden öte değildir. Bazı şeyler dinle değişmez. Bu meseleler kültür ve kan, yaratılış meselesidir. TEk savaşçı peygamber olan Hz Muhammedle aynı milletten ve aynı dinden gelen Araplar savaşmaktan kaçan, kaçmadıkları zaman da düzensiz serseriler gibi çatışan acayip bir yığındır. Hz. Muhammed onlara askerlik öğretememiştir. Keza Emevi dönemleri ve Abbasi dönemlerindeki Arap ordusu çekirge sürüsünden hallice, disiplinsiz ve ahlaksız, ordudur. insan ve Kültür katliamlarıyla ünlülerdir. Nitekim bölgelerindeki iTürkler gibi savaşçı insanlar birazcık güçlenince bütün iktidarlarını kaybetmişlerdir. islamlaşan ve Milli kültürlerini kaybeden bireyler ve toplumlar da en kötü yanlarını hep bu ortadoğululardan almışlardır. Misal biz. Türk Kültürüne ait bugün bilinen kötü ne varsa hep Ortadoğu kültürüdür. Bu kötü alışkanlıklar da araplara farslara kürtlere islam öncesinden kalma alışkanlıklardır. TÜrkler bu kadar kötü bir kültür çevresinde dinlerini değiştirmelerine rağmen yine de güzel özellik taşıyorlarsalar yine de bu bile başarıdır. Düşünsene kapının önünde, Kürt, arap, fars kökenli çocuklar piçlik yaparken sen çocuğunu onlarla aynı sokağa salmana rağmen ahlaklı, asker, namuslu yetiştirmeye çalışyırosun. Zor.
  1 -1 ... selim pusat