1. 1.
  yoktur. yerleşik milletlerde kölelik vardır, araplar da bunlardandır; dolayısıyla islam gelmeden önce olan köleliği islamiyet kaldırmaya çalışmış ve başarılı da olmuştur.

  en basitinden; kölelerin insan yerine bile koyulmadığı bir arap toplumunda koskocaman bir islam ordusuna "önceden" köle olan bir sahebe kumandanlık yapabiliyordu.
  8 -4 ... kutt
 2. 2.
  islam dininin kölelere bir takım haklar vermiş olmasıyla veya "ama bakınız azad etmek çok feci sevap" gibi argümanlarla varlığı çürütülemeyecek olgu. bakınız burada bir yanlış anlama olmasın, zira islam kötüdür-iyidir demiyorum, lakin saçma-salak savunmalar yaparak "yoktur" denmesi son derece komik kaçmaktadır.
  3 -2 ... soul forged sin
 3. 3.
  günümüz müslümanlarının "o dönemin şartlarına göre kaldırılması mümkün değildi" gibi açıklamalarla vicdan mastürbasyonu yaptıkları konudur.halbuki, o dönemin kültürünün kaldırması zor olan yenilik örnekleri de vardır.
  evlatlıklarının eşleriyle evlenmenin yasak olduğu arap kültüründe bir çığır açıp öncü olan peygamber, bu konuya el atmamıştır ne yazık ki..
  4 -2 ... cime
 4. 4.
  DEĞiŞiMLER, YARATACAKLARI OLUMSUZ ETLiLER GÖZÖNÜNDE TUTULARAK, BELLi AŞAMALARLA UYGULANIR.
  TOPLUMUN GENELiNE ETKi ETMiŞ VE KEMiKLEŞMiŞ BiR DAVRANIŞI, ZAPTURAPT ŞEKLiNDE KALDIRMAK YERiNE, O KAVRAMIN iFADE ETTiĞi OLGULARI TEK TEK ORTADAN KALDIRARAK, iÇERiĞiNi BOŞALTMAK VE ARTIK iŞLEVSELLiĞi YiTiRDiĞiNDE TIRPANI VURMAK, DAHA ETKiLi VE KALICI BiR ÇÖZÜMDÜR.
  KÖLELiK, SiSTEMATiK BiR ŞEKiLDE ORTADAN KALDIRILMIŞTIR. iLKÖNCE SAHiP KAVRAMININ, KiŞiYE KÖLE ÜZERiNDE VERDiĞi OLUMSUZ DAVRANIŞLAR, ÖRNEK DAVRANIŞ VE YÖNLENDiRMELERLE ORTADAN KALDIRILMIŞ, DAHA SONRA KÖLE SIFATI TAŞIYAN AMA TOPLUMDA GELDiĞi YERLE VE ELDE ETTiKLERiYLE ASLINDA KÖLE OLMAYAN KiŞiLER ÖRNEKLENEREK, KÖLELiK KAVRAMI ÜSTÜNE GiDiLMEYE BAŞLANMIŞ VE TOPLUMUN KALICI OLARAK BU OLUMSUZ DAVRANIŞTAN KURTULMASI SAĞLANMIŞTIR.
  1 -1 ... turkpence
 5. 5.
  meşrudur. meşruluğu, kuran'ın inişinden(!) sonraki 1300 yıl boyunca devam etmiş ve buna binaen köle ticareti dinî bir kurum hâline gelmiştir. peygamberinin uçkuru için her türlü yeniliği yapmaktan sakınmayan her bir şeye gücü yeten tanrı, kölelik gibi insanlık dışı kurumu kaldırmaya lüzum görmemiş, ancak şartlarını biraz hafifleterek biz aciz kullarına merhametinden zerreler dağıtmıştır!

  şimdi! allah, gönderdiği kitap aracılığıyla kölelik kavramının içini boşaltıp işlevselliğini yitirmede yardımcı olmuştur diyeceklere sorarım; o nasıl bir iç boşaltmadır ki ancak 1300 yıl sonra hristiyan müdahalesi ile kölelik son bulabilmiş, o zaman kadar dinî bir kurum olmaktan ödün vermemiştir!?
  7 -5 ... dumlu
 6. 6.
  meşru değildir.
  aç oku.
  2 -1 ... cartoon pierre
 7. 7.
  en azından hamile olan cariyelerin satışına kısıtlama getirilmiştir.
  4 ... cime
 8. 8.
  kaynak olarak wiki seçenler için meşruymuş.

  hey allahım. ulan bu internet dahisi gençlikle işimiz var yahu.
  1 -2 ... cartoon pierre
 9. 9.
  meşrudur.

  NUR 33.-> Evlenemeyenler, Allah kendilerini lütfü ile zenginleştirene kadar iffetli davransınlar. Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek isteyenlerin, onlarda bir iyilik görürseniz, bedel vermelerini kabul edin.

  NiSA 92.-> Bir müminin diğer mümini yanlışlık dışında öldürmesi asla caiz değildir. Bir mümini yanlışlıkla öldürenin, bir mümin köleyi azad etmesi ve öldürülenin ailesi bağışlamadıkça, ona diyet ödemesi gerekir.

  RUM 28.-> Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir: Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde, size verdiğimiz rızıklarda -birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit (haklara sahip)- ortaklarınız var mı?

  MÜMiNUN 5-6.-> Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar yerilemezler.
  4 ... cime
 10. 10.
  meşruluğunu kuran ayetlerinden alır. bunlardan birkaçı:

  "ey müminler! ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazından önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler." (nur, 58)

  "allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızktan gizli ve açık olarak harcayan (hür) bir kimseyi misal verir. bunlar hiç eşit olurlar mı? doğrusu hamd allah'a mahsustur. fakat onların çoğu (bunu) bilmezler." (nahl, 75)

  "allah, su iki kişiyi de misal verir: onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. onu nereye gönderse bir hayır getiremez. şimdi, bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?" (nahl, 76)

  "ey iman edenler! öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürülenin velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. bu söylenenler, rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır." (bakara, 178)

  "iman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. iman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar." (bakara, 221)

  "yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakki olamaz. yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. meğerki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (bu takdirde diyet vermez). eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. bunları bulamayan kimsenin, allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay pespese oruç tutması lâzımdır. allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir." (nisa, 92)
  2 ... dumlu