1. 1.
    islamın bireysel ter­cih haline dönüşüp evrensel iddiala­dan vazgeçecek hale gelmesi ile mümkün olan durumdur. Din kamusal alanda bir faktör olmaktan çıkıp birey­sel alana kayacak, bireyin kendi iradesi ve ona uygun yaşam biçimiyle sınırlanacaktır. Toplumsal hayatta kültür ve yaşam unsuru olmaktan çıka­caktır.

    islam şu anda geri kaldığını kabullenemiyo islam uleması, “Gelin bir şeyler yapalım, 14. asır bugünkü yaşam biçi­minden çok farklı, bir sentez yapalım” demeye cesaret edemeyecektir. Modern yaşam biçimi kendini empoze edecektir ve islam zoraki olarak bireysel tercihe doğru itilecektir.
    1 -3 ... benimhalaumudumvar