1. 1.
  internette gördüğüm şey, nasıl mümkün olduğunu anlamadım.

  1- Ünlü tefsir alimi ibn Berrecan (Ö. 536) Rum suresindeki ayetlerden yola çıkarak, Kudus'ün Selahaddin-i Eyyûbi tarafından fethedileceğini bildirmekle kalmamış, aynı zamanda vefatından yaklaşık kırk yedi yıl sonra vuku bulacak Kudüs'ün fetih tarihini (583) de haber vermiştir. [Suyutî, el-itkan, II/14; Tarihu’l-Hulefa, (Şamile), 1/187]
  Nureddin Zengi, Kudüs'ün Müslümanlar tarafından geri alınmasından tam 25 sene önce Mescid-i Aksâ’nın ölçülerine uygun bir minber yaptırmıştır. Kendisine, bu minberi niçin yaptırdığını soranlara da o, bu minberi “Mescidi Aksa için yaptırdım.” der dururmuş. “Şu anda Kudüs haçlıların elinde, bu nasıl olacak?” diyenlere de “Ben, ibn Berrecân’ın tefsirinde, Rûm sûresine hâşiye düşürülmüş bir notta, Haçlıların orada bir kere daha hezimete uğrayacaklarını ve Kudüs’ün yeniden Müslümanların hâkimiyetine geçeceğini, hem de tarihiyle yazılı olarak gördüm. Şimdi ibn Berrecân’ın verdiği o tarihe tam 25 yıl var. 25 yıl sonra ömrüm olursa o minberi oraya koyacağım.” dermiş. (el-Makdisî, er-Ravdateyni fî ahbâri’d-devleteyni’n-Nûriyye ve’s-Salâhıyye 3/394-395; el-Âlûsî, Rûhu’l-meânî 1/102. )

  2-Bediüzzaman da, غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (Felak sûresi, 113/3) ifadesinden bir işaret çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta büyüleyici mahiyette hükümferma olacağını söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde; eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli olacağını ifade ediyor. Yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 Mart muhtırasından haber veriliyor.
  Bediüzzaman, Şuâlar s.254 (On Birinci Şuâ, Hâtime).

  3-1936da yazılan Birinci Şuada Türkiye dahil dünyayı çalkalayan 68 olaylarının başlangıcına "DEHŞETLi BiR CEREYANIN MÜNTEHASI TARiHi OLMAK iHTiMALi VAR." ifadesiyle ebced hesabı yaparak işaret ediyor.

  4- Şualar kitabındaki ikinci Şuada "iNKAR EDENLERiN VELiLERi iSE TAĞUT'TUR" (Bakara Suresi, 257) ayetinin 1997ye işaret ettiğini yazmış. Türkiyedeki 28 şubat süreci bu tarihte başlamıştı.

  5-Bediüzzaman'ın, 1939'da meydana gelen Erzincan depremiyle alakalı olarak değerlendirmeler yaparken, "Ramazan-ı Şerîfin teravih vaktinde..." ifâdesi, 1992 depreminde anlaşılmıştır. (Sözler, s. 157.) Çünkü, 1939'daki deprem Ramazan'da ve terâvih vaktinde değildir. 1992 depremi ise, Ramazan'ın terâvih vaktine tevâfuk etmiştir.
  -8 ... nick kullanmam ben
 2. 2.
  Palavralar olduklarına inanmayan bir kafirsen de saygı duy be.
  5 ... erecto hz
 3. 3.
  bir yeni bilgi ile aydınlandık bugünde #Şükür.
  2 ... birkediannesi
 4. 4.
  Retrospektif bakış açısıyla gelecek zamanda yazmıştırlar ondandır o olsa olsa hahahah.
  1 ... flyingonthewall
 5. 5.
  bakınız. (bkz: gerçek islam bu değil)
  1 ... manyak olmaya karar verdim
 6. 6.
  --spoiler--

  ifadesinden bir işaret çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta büyüleyici mahiyette hükümferma olacağını söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde; eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli olacağını ifade ediyor. yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 mart muhtırasından haber veriliyor.

  --spoiler--

  Şu cümleden 71 muhtırasını anlamak için bu arkadaştan daha hayalperest olmak lazım.
  3 ... oberst
 7. 7.
  O zaman bir ayeti yalanlamış oluyorlar. Bakınız: "Gaybı ancak Allah bilir."
  ikincisi siyasetin geleceğini tahmin etmek metafizik bir delilse en büyük alim carl schmitt olurdu.
  1 ... weberfoucault
 8. 8.
  Gaybı sadece allah bilir.Velayetin üst makamlarındaki veliler levh i mahfuz'da yazılanlardan haberdar olabilir. izin verildiği kadarını açıklayabilir.
  ... aboskal
 9. 9.
  Kahinlik insanlığın en eski mesleklerinden birisidir. Eskiden beri insanlar gelecekten haberdar olmak istemiş ve bazı kişilerde bu yolda yorumlarda bulunmuşlardır. islam içerisinde de bu istek devam etmiştir. Ama gelecek ile ilgili iddiaların çoğu apokaliptik bir içeriğe sahiptir. Sadece öngörüdür. Ki arkadaşın verdiği örneklerde de pek tutarlı bir tahmin etme örneği yoktur.
  1 ... weberfoucault
 10. 10.
  islam âlimlerinden başka kesin tarih veren biri var mı ? Adam direkt 1971 demiş o dâ doğru çıkmış lan, bunun dünyada eşi benzeri var mı ?

  ifadesinden bir işaret çıkarıyor ve “siyaset”in âdeta büyüleyici mahiyette hükümferma olacağını söyleyip rakamlardan 1971 tarihindeki hâdiselere işarette bulunma sadedinde; eğer ifsat edilen gençler ıslah edilmezse o tarihte gelen tokadın şiddetli olacağını ifade ediyor. yani altmış sene önce yazılmış tefsirde 12 mart muhtırasından haber veriliyor.
  -1 ... nick kullanmam ben