1. .
    hızla gerçekleşen hadisedir. islam'ın gerçek özünden hızla uzaklaşmasıdır. islam insanlığa değil, insanlık islam'a ayak uyduramamıştır. korkarım gün gelecek islam'ın sadece adı kalacak. "başına bir iş gelecek diye" allah'tan korkan o kadar insan var iken, allah'ı öcü gibi gösteren o kadar insan var iken, insanlığa saygısı olmayan, iyi niyetten bihaber, saygı ve sadakatten bihaber, aslanın bile gösterebildiği vefayı gösteremeyen o kadar insan varken bu ruhun kaybolması zor değildir. adam allah'tan korkmanın anlamını kavrayamıyor ya da kavramak istemiyor. farklı yerlere çekiyor.

    insanlar farkında mı bilmiyorum ama değerler yok oluyor. para hırsı çok büyük boyutlarda. ayrıca başka bir konu hakkında amiyane bir tabirle konuşmak gerekirse; millet şeyinin zevkine düşmüş durumda.

    bir insan ileride kendi çocuğuna iyi bir gelecek sağlamak istiyorsa eğer en azından kendi üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır. görevlerini yerine getirmeyecekse eğer çocuk yapmasın lütfen.
    ... mhmtnsyz