1. 0.
    ikisini de eleştirdim halim ortada.
    ... crux ansata