1. 1.
    aslında insanlık düşmanlığıdır. sanat insanın bilincidir ve gericilik bilinçli insan sevmez.
    3 -2 ... david addison