bugün

Bu saatte hiç islam bir ürün değildir dindir goygoyu çekemiycem. islamın din boyutu dışında bir marka boyutu olduğuna da değineceğim.

Aslında inanç yozlaşmalarının en temeli de bu ticari markadır. Bir ürünü somut olarak düşünmeye gerek yoktur. Fikir de bir üründür. Ve bir fikri takip edenler olduğu gibi o fikri fırsatına çevirenler de vardır.

Bu bağlamda her dinde ya da her politik görüşte olduğu gibi islam da da markalaşma vardır.

işin özü aslında bu marka diğer her marka gibi çok kolay manipüle edilir.

Kadın hakları savunuculuğu hayvan severlik ve doğa severlik gibi. Çünkü her marka gibi islam üzerinden de ciddi çıkarlar döner.

Gerek parasal gerek itibar gerek başka şeyler. Markaların insanların statü atlama gereci olduğu bilindik bir gerçektir.

Yani islam gibi markalar da tarih boyu bir kesimin daha iyi fırsatlar elde etmek için kullandığı bir silah olmasına yol açar.

Marka geliştirilir. Ürün yelpazesi artar kullanıcıları gelişir ve o ürünleri üreten küçük işletmeler de kendi yorumunu koyar.

Özetle bir kaos ve özünden sapıp popüler kültürde bir etiket dışında çok da bir şey kalmaz bu markaların içinde.

Özü ve temel metni yavaş yavaş yok olup monotonlaşarak. Bir süre sonra takipçisinin bile neden kullandığını bilmediği bir ürün kalır geriye.

Ve ortada dönen sermaye o kadar büyür ki ürünün analizi bile zorlaşır. Zorlaştırılır. Açıklar yamanır muhalifler susturulur ve rakipler kötülenir.

Her büyük çaplı markanın başına bir gün gelir bunlar.

Ta kii.. bir kıvılcıma ve yeni bir markanın doğuşuna kadar.

Tarih boyu o kadar çok marka doğdu ve battı ki. Hepsini bir kıvılcım başlattı. Ve insanlar kitleler halinde yeni bir markaya yöneldi.

inanç olarak islam ve marka olarak islam iki farklı konu olmasına rağmen bir birlerini temsil ederler bir yerde. Ve çağının kültürüne uyamadığında ya yeni bir marka yerini alacaktır ya da çağının popüler markaları referans alınarak yenilenecektir.

Tıpkı yüzyıllardır olduğu gibi.
bir birlerini bitişik yazılır.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.