islamın köleliği yasakladığı gerçeği başlığına bugün entry girilmemiş.