1. 1.
    ademin tarımla uğraştığını söyleyen islam bilimle çelişir. ilk insanın tarımla uğraşması bilime göre ters bir durumdur. çünkü ilk insanlar hep avcılıkla uğraşmıştır ve tarım kalıntılarına çok daha sonra rastlanmıştır.
    1 -2 ... svk38
  2. 2.
    olmayan durumdur. bilakis , her konuda örtüşür.
    -1 ... c for cemaat