1. 15.
  her ne kadar yabancı kaynaklarda irani bir halk olarak gösterilse de, tarihte bilinen ilk türk devleti sakalar'ın atalarıdır.
  atı ilk ehlileştiren topluluktur.
  mö 10-12 yy lar arasında ortaasya'dan gelip hazar denizi'nin kuzeyinde ve kafkasya'da hüküm sürmüşlerdir.
  iskitler

  kaldı ki iskitler'in türk soylu olduğunu fars bilginleri dahi kabul etmekte,fars edebiyatında iskitler'in efsanevi hükümdarı afrasyab'ın alp er tunga olduğu kabul edilmektedir.
  iskitler

  alp er tunga önderliğindeki iskitler hazar denizi'nin kuzeyinden güneyine akınlar yapmış, iran'ı bir dönem yönetmiştir. hatta bugünkü iran'da bulunan "kazvin" şehri iskitler tarafından kurulmuştur.

  kaşgarlı mahmud, divan-ı lugat-it turk adlı eserinde kazvin'i şöyle tanımlamaktadır;

  -- alıntı --

  Afrasyab'ın kızının adı. "Kazvin" şehrini bu kurmuştur.
  Aslı "Kaz oynı"dır.
  Çünkü Afrasyab'ın kızı orada oturur, orada oynarmış. Türklerden bir takımları, Türk ülkesi sınırını Kazvin'den sayarlar; "Kum" şehri de sınır sayılır.
  Bir takımları da Türk sınırının "Merv-eş-şahıcan" dan başladığını söylerler. Çünkü Kaz'ın babası olan "Tonğa Alp er" Afrasyap demektir; "Merv" şehrini yapan zattır. Afrasyap burayı, "Tahmures" tarafından şehrin iç kalesi yapıldıktan üçyüz sene sonra kurmuştur. Bu şehirleri Türkler yaparak adlarını kendileri koymuşlardır.
  Bu adlar olduğu gibi şimdiye kadar gelmiştir.
  Bu yerlerde Farslılar çoğaldıktan sonra Acem şehirleri gibi olmuş. Bugün Türk ülkesinin sınırı "Abisgûn" (Hazar) denizi ile çevrili olarak Rûm diyarından ve Özçent'ten Çin'e kadar uzanır. Uzunluğu beşbin fersah, eni üçbin fersahtır; hepsi sekizbin fersah eder.

  -- alıntı --

  bu durumda avrupa'nın yanlı tarihçilerinin iskitler'i irani bir kavim olarak tanımlaması da gayet doğaldır. iran gibi bir coğrafya'ya ve iranlılara yıllarca hükmeden bir topluluk tabii ki nüfus açısından iranlı unsurlardan da oluşuyordu.
  nüfusun büyük çoğunluğu "turani" olmasa bile, iskit devleti'nin yönetici kadrosu, ordusu tamamen öntürklerden, yani turani-türki halklardan oluşmaktaydı.

  iskitler'in turani bir kavim-devlet olduğunun alp er tunga'dan başka en önemli delili ise savaşçı bir kavim olmaları ve iskit atlılarının o dönemin dünyasına fevkalade nam salmışlıklarıdır.
  bilindiği üzre üzengi sistemini atlarda o dönemde kullanabilen yegane millet türklerdi.

  keza alp er tunga han'ı afrasyab olarak kabul gören sadece iranlılar değildir.
  yunanlılar iskitler'in üzengi sistemini kullanıp atla bütünleşerek, iki eli ile ok atabilmesinin imkansızlığından dolayı, iskit süvarilerini atları ile bir bütün olarak düşünmüşlerdir.
  günümüzde "yay burcu" nun simgesi olarak bildiğimiz yarı insan yarı at mitolojik varlık olan centour kavramı, eski yunanlıların iskit türklerini atları ile bir bütün olarak kabul etmesinden kaynaklanmıştır.
  iskitler

  yine o dönem iran'ına baktığımızda bölgedeki halklar atları sadece ulaşım amacı ile kullanmakta, süvari dediğimiz savaşçı sınıfları bulunmamaktaydı.
  yani o dönem iskit ordusu ile savaşa girişecek olan herhangi bir topluluk savaş meydanına atları ile geliyor, atlarından inerek yaya şekilde savaşmaya çalışıyordu.
  süvari/akıncı iskitler ise savaş meydanlarında atları ile hasımlarına büyük felaketler sunabiliyordu...

  işte bu bariz fark dahi iskitlerin irani bir kavim değil, turani-türki bir devlet/millet olduğuna en önemli delildir.

  iskitler'in türki bir kavim olduğuna dair en önemli delilleri ise hazar denizi'nin kuzeyinde yapılan arkeolojik çalışmalarda elde edilen bulgularla soğuk savaş dönemi sovyet bilim adamları idrak etmiş, lakin bulgularını dünya ile paylaşmaya yeni yeni başlamışlardır.

  rus bilimadamlarının bu bağlamda en önemli bulguları ise iskit kalıntılarından yola çıkarak bu kavmin devamının, torunlarının hazar türkleri ve avarlar olduğuna, günümüzde ise antropolojik olarak kafkas halklarından osetler olduğuna dikkat çekmektedir.

  işte avrupalı bilim adamlarını yanıltan da budur.

  onlar hazar türklerini(özellikle dağ yahudilerini) ve avarları direk es geçip irani bir halk olan osetler ile iskitlerin akrabalıkları üzerinde durmakta, dolayısı ile hanı, hakanı, ordusu ile bir türk kavmi olan iskitleri bilerek ve kasti olarak irani bir kavim olarak göstererek bilime, bilimin ve tarihin tarafsızlığına göz göre göre ihanet etmektedirler...
  12 -2 ... protest sanayici
 2. 31.
  türk olup olmadıklarının tartışılması abesle iştigal olan türk topluluğu.
  (bkz: tomris katun)
  3 -2 ... protest sanayici