bugün

bir rivayete göre lut kavminden helak olduğu söyleniyor.
iskilip bırakılmıştır.