1. 1.
    Trollük değil. Gerçekten var olan, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanedir. Herhalde ölüyor olsam gitmem.
    2 ... jim peterik
  2. 2.
    ingilizci Atıf hoca Hastanesi olarak ismi değiştirilmesi gereken Yerdir.
    2 ... subay bey