1. .
    tasvip etmememize rağmen dünya kurulduğundan beri var olan kötü davranış biçimi.
    ... bartalameo