1. 1.
    kilibik gibi görünse de kavgaya en onde gidebilecek erkektir.
    1 ... mayom neyim yok benim
  2. 2.
    kolluk ve simit de takmaştır.
    ... katya portakal suyumu getir