1. 1.
    Her bir karakterin bir kişiliği temsil ettiği kağıtlardır iskambil kağıtları.

    Maça papazı; davuttur mesela.

    Maça Kızı; Athena.

    Sinek papazı; büyük iskender vs.
    ... 5149311506