1. 1.
    eylül 2006 tarihi itibariyle 50'den fazla işçi çalıştıran tüm fabrikalarda istihdam edilmesi zorunlu elemandır. başvurulduğunda en az bir yılda sıra geldiği düşünülürse uygulanabilirliği de belirsizdir. a,b ve c olmak üzere risk gruplarına göre ayrılır.
    ... denizci cakabey