1. 1.
    Belediyeden yapmasını istediğim eylem.

    Soyu sopu kurutulmalı bunların. Bencil köpekler.
    -1 ... yahigewrovski