1. 0.
    daha sonraki aşama setr-i avret olabilir.
    1 -1 ... asuregibisurat