bugün

iran islam Devrimi ilan edildiğinde ilk idam edilen kişilerdir.

Bakınız, bu bir dramdır.
Türkiye'deki yetmez ama evetçilerin bir benzeridir.
Evet yıllardır bu söylenir hiç araştırmadım.