1. 1.
    he babam he. yakaladığı ilk fırsatta iran bizi düşürecek, haberi yok adamın. daha ümmetçilik, kardeşlik peşinde.
    ... barkhausen krakeri