1. 1.
    ibrahim bastug'un donu$suz isimli $iirinin son misrasinda gecer.
    $ahsim adina ilk akla gelen, butun cekinceleri, du$unceleri, korkulari bir kenara birakip kar$iligi umursamadan hareket etmektir*.
    ... antistar