1. 1.
    bazı kesimler tarafından vatan haini olarak nitelendirilebilir. evet.
    -2 ... entente cordiale