1. 0.
    başlık sıçmaktır.
    1 ... papa jupiter